Promise

Description: young Kazuki and Keita make their promise